Ako funguje samoobslužné tankovanie

Samoobslužná čerpacia stanica funguje na jednoduchom princípe. Stačí zadať výšku transakcie, natankovať požadované množstvo paliva a môžete vyraziť. Nemusíte tak zbytočne merať cestu k pokladni a strácať čas čakaním v rade.

Platíte len za pohonné hmoty skutočne odobraté

Systém je nastavený tak, že pred natankovaním si na paneli nastavíte sumu rezervácie a tá sa zaúčtuje voči reálnej transakcii, ktorá vznikne natankovaním. V prípade, že táto transakcia je nižšia ako suma rezervácie, rozdiel sa na účte zohľadní najneskôr do 3 nasledujúcich pracovných dní. (Závisí od vydavateľa Vašej platobnej karty.) Na Vašom účte sa daná transakcia zmení z rezervácie na reálnu transakciu podľa skutočne odobratého množstva a prejaví sa na disponibilnom zostatku, avšak bez následnej SMS notifikácie.