Na vašej spokojnosti a dôvere nám záleží

V rámci programu Garancia kvality podliehame pravidelným mesačným kontrolám palív a systémov akreditovaným nezávislým laboratóriom SGS Czech Republic s.r.o.

SGS je poprednou medzinárodnou spoločnosťou v oblasti inšpekcie, verifikácie, testovania a certifikácie. Po každom audite nám umožňuje naďalej používať ochrannú známku Pečať kvality, ktorá zákazníkom uľahčuje orientáciu na trhu s pohonnými hmotami. Kontrolované pumpy ju majú iba zapožičanú; pri poklese kvality produktov im môže byť odobratá. Ako jej nositelia vám teda garantujeme predaj dlhodobo kvalitných palív.

Napriek tomu sme pripravení aj na nepravdepodobné prípady; podľa pravidiel Garancie kvality máme vypracovaný reklamačný poriadok a sme poistení proti škode, ktorá by zákazníkovi prípadne mohla v súvislosti s našimi službami vzniknúť.